Sökning: "Viktoria Stenberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Viktoria Stenberg.

 1. 1. ”Det är inte som förr, då stannade man för resten av livet” : En studie om synen på personalomsättning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Adam Dresh; Viktoria Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Personalomsättning; faktorer; effekter; optimal; konjunktur; ledarskap industri.;

  Sammanfattning : Under den tid det moderna arbetslivet existerat har personalomsättning associerats med negativa effekter och konsekvenser för såväl företag som anställda. Men nutida forskning visar också på positiva effekter vid en höjd personalomsättning och negativa effekter i anslutning till en alltför låg nivå. LÄS MER

 2. 2. Tummen som inspiration - en studie om hur skönlitteratur kan inspirera elevers skrivande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Viktoria Schultz; Nalinèe Stenberg; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med hjälp av litteratur, observationer och elevtexter, undersöka hur man med hjälp av skönlitteratur kan inspirera elevers skrivande individuellt och i samspel med andra. Arbetet inleds med en forskningsbakgrund som fokuserar på elevers skrivutveckling, användning av skönlitteratur i skolan, vad styrdokumenten nämner om skrivande och skönlitteratur samt redogörelse för hur analyser av texter kan utföras. LÄS MER