Sökning: "Vilomöbler"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Vilomöbler.

  1. 1. Sofflocket : ett arbete att vila i

    C-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

    Författare :Magnus Kerslow; [2010-06-24]
    Nyckelord :Vila; Vilomöbler;

    Sammanfattning : Vi uppmuntras att mäta våra liv i prestationer, att finna identitet i arbeteoch fyller våra dagar med aktiviteter. Har det alltid varit så? När och vartfinner vi tid för vila och återhämtning? Är det okej att lägga sig på sofflocket?Jag har tittat närmare på förhållandet mellan arbete och vila... LÄS MER