Sökning: "Wang Xiuqun"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wang Xiuqun.

  1. 1. Persons’ experience before and after amputation : A descriptive review

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Wang Xiuqun; Yang Yuru; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER