Sökning: "Ylva Björkegren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ylva Björkegren.

  1. 1. Sida ur ett lilberalfeministiskt perspektiv : Finns jämställdhetsidéer av liberalfeministiskt slag i Sidas bistånds - och utvecklingspolitik?

    Kandidat-uppsats, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Ylva Björkegren; [2008]
    Nyckelord :Liberalfeminism och bistånds - och utvecklingspolitik;

    Sammanfattning : Abstract Essay in Political Science, C – level, by Ylva Björkegren, spring semester 2008. Tutor: Anna Spånning. “Sida from a liberal feministic perspective. LÄS MER