Sökning: "accidental loads"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden accidental loads.

 1. 1. OLYCKSLASTER I ETT PREFABRICERAT FLERBOSTADSHUS

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Erik Bertilsson; Egzon Latifi; [2019]
  Nyckelord :EKS 11; SS-EN 1991-1-7; Eurocode; collision; gas explosion; known and unknown accidental actions; key element; disproportionate collapse.; EKS 11; SS-EN 1991-1-7; eurokod; påkörningslast; gasexplosion; känd- och okända olyckslaster; väsentlig bärverksdel; fortskridande ras.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet går ut på att jämföra EKS 11 och SS-EN 1991-1-7 olika beräkningsmodeller för olyckslaster. Ifall en byggnad endast har ett trapphus som enda nödutgång krävs det att den dimensioneras för olyckslaster. Dessa olyckslaster delas upp i två olika grupper, kända- och okända olyckslaster. LÄS MER

 2. 2. Brandkrav, branddimensionering och brandskydd för trätakstolar : Ur ett konstruktörsperspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Frida Bernander; Kajsa Lindhé; [2018]
  Nyckelord :takstol; takkonstruktion; brand; brandmotstånd; dimensioneringsregler; brandskydd; konstruktionsvirke;

  Sammanfattning : This study contains a compilation and a clarification of the rules and requirements that can be applied to trusses and roof structures in consideration to fire. The different steps to decide the fire resistance of a truss or a roof construction is not that distinct and has to be combined with experience and subjective assessment. LÄS MER

 3. 3. Robusthet och fortskridande ras av 22-våningshus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Ruben Gustafsson; Mickael Malara; [2017]
  Nyckelord :rotational stiffness; CLT; cross laminated timber; progressive collapse; ductility; robustness; accidental actions; engineered wood; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intresset för att bygga fler och högre trähus i Sverige har senaste tiden ökat bland annat då trä är ett betydligt mer miljövänligt alternativ att bygga med än stål och betong. Stomsystem i trä har dock ingen naturlig sammanhållning likt en platsgjuten betongstomme och därför måste anslutningarna i en trästomme hanteras explicit. LÄS MER

 4. 4. Utdragskapacitet Sidokoppling Håldäck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :William Sandahl; Jesper Bragsjö; [2017]
  Nyckelord :concrete; precast concrete; hollow-core slabs; joints; tie-connections; tensile capacity; pull-out test; accidental loads; progressive collapse; betong; prefabricerad betong; håldäckselement; förband; koppling; dragkapacitet; utdragsprov; olyckslast; fortskridande ras;

  Sammanfattning : To achieve structural integrity in precast concrete systems, connections between elements must be capable to transfer both vertical and horizontal loads which puts high demands on single ties. Hollow-core slabs are often used to stabilize the structural system which puts high demands on the connections between the slab and the buildings stabilizing units. LÄS MER

 5. 5. OLYCKSLASTER OCH NYTTIGLAST I ETT PLATSGJUTET FLERBOSTADSHUS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Rydfjäll; [2017]
  Nyckelord :Nyttig last; influensarea; känd- och okända olyckslaster; påkörningslast; brand; konsekvensklasser; platsgjutet flerbostadshus;

  Sammanfattning : This dissertation is focused on loads in a cast – in - place building. What are the regulations that needs to be followed and how are they supposed to be interpreted in the easiest way? In a building there are several actions that can be predicted and considered in the designing process of the building. LÄS MER