Sökning: "avloppsreningsverk"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet avloppsreningsverk.

 1. 1. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 2. 2. How the Choice of Primary Treatment Affects the Biogas Potential of Primary Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Fanny Blom; [2022]
  Nyckelord :wastewater treatment; primary treatment; biogas potential; primary settling treatment; rotating belt filter; chemically enhanced primary treatment; environmental engineering; water resources engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global heating has resulted in rising temperatures and more extreme weather conditions around the world. In combination with increasing energy demands, this has led to an increasing demand of renewable energy. One option is utilizing the wastewater to produce biogas. There-fore, wastewater can be seen as a resource rather than waste. LÄS MER

 3. 3. Pilot scale partial denitratation coupled anammox: an evaluation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Tobias Ellingsen; [2022]
  Nyckelord :mainstream anammox; partial denitratation anammox; partial denitrification anammox; PDA; nitrite inhibition; anammox; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På avloppsreningsverk (ARV) som tillämpar kväverening är den vanligaste tekniken nitrifikation följt av denitrifikation. Denna process kräver omfattande luftning, vilket både är elintensivt och minskar mängden biogas som kan utvinnas. LÄS MER

 4. 4. Är avloppsreningsverk lämpliga mottagare av backspolvatten från simhallar?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ossian Ahlkvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Simhallar används som fritidscenter, för sport eller som terapeutisk rehabilitering, och i Stockholms kommun finns det 15 kommunala simanläggningar samt väldigt många privata i form av till exempel hotellpooler. Ett relativt ouppmärksammat problem som finns med dessa pooler ligger i de kemiska reaktioner som händer i vattnet. LÄS MER

 5. 5. Opportunities for increased nutrient recovery at centralised wastewater treatment plants through urine separation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hanna Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Nutrient recovery; urine separation; magnesium ammonium phospahte; MAP; ammonium sulphate; AMS; and DHI s WEST;

  Sammanfattning : Municipal wastewater contains a significant amount of nutrients such as phosphorus (P) and nitrogen (N). Therefore have the interest of recovering these nutrients at wastewater treatment plants (WWTP) increased. Nutrient recovery would generate revenue for the WWTP, as it is possible to sell the products as fertiliser. LÄS MER