Sökning: "bilen funktion"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden bilen funktion.

 1. 1. Ägandehyckleri och statushysteri

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Didrik Wessel; Sofi Hagander; Johanna Allard; [2019]
  Nyckelord :Access-Based Consumption; Consumer Culture Theory; identitet; symboliskt värde; bildelning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien beskriver hur produkter med symboliskt värde fungerar inom access-based consumption (ABC), vilket uppnås genom att analysera hur bilen förknippas med identitet i denna kontext. Detta sker med utgångspunkt i individens motiv, tankar och drivkrafter. LÄS MER

 2. 2. Noden: ett rum för resande : ett gestaltningsförslag för Klarabergsviadukten i centrala Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Filip Lönnström; Lovisa Parke; [2018]
  Nyckelord :nod; Klarabergsviadukten; stadsrum; gestaltning; design; rörelse; vistelse;

  Sammanfattning : Klarabergsviadukten ligger direkt väster om, och är en förlängning av Klarabergsgatan. Viadukten är en viktig del av kopplingen mellan Centralstationen och Stockholms centrala delar kring Sergels torg. Klarabergsviadukten byggdes under funktionalismen på 1960-talet. LÄS MER

 3. 3. Öresundslänken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Gene Kalakutskiy Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Arkitektur; terminal; färjetrafik; Helsingborg; Öresundsregionen; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Öresundsregionen är idag Nordens största transnationella samarbetsregion och omfattar hela Skånes län samt östra delen av Danmark. Sedan öppningen av Öresundsbron, år 2000, har regionen varit den arbetsmarknad som vuxit hastigast i Sverige och placerar sig betydligt högre upp än Stockholm på listan. LÄS MER

 4. 4. Svenska kommuners hantering av parkeringsfrågan

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jakob Lundwall; Simon Nyqvist; [2018]
  Nyckelord :Parking; parking space; parking number; parking policy; parking strategy; flexible parking numbers; mobility measures; municipalities; PBL; Parkering; parkeringsplats; parkeringstal; parkeringspolicy; parkeringsnorm; parkeringsstrategi; flexibla parkeringstal; gröna parkeringstal; grön resplan; samnyttjande; parkeringsköp; mobilitetsåtgärder; kommuner; plan- och bygglagen PBL ;

  Sammanfattning : Bilen har länge varit en central del av många människors vardag där många städer är uppbyggda efter bilens funktion. Idag vill många kommuner minska bilanvändandet och ersätta bilresor som inte är nödvändiga med andra mer miljövänliga färdmedel såsom kollektiv- och cykeltrafik. LÄS MER

 5. 5. Din Bil, min bil, vår framtid : En studie om de utmaningar svenska bilåterförsäljare står inför, och hur de i framtiden kan anpassa sin verksamhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Joacim Bäckman; Emil Engström; [2017]
  Nyckelord :Din Bil; bilar; bilåterförsäljare; transport; miljö; mobilitet; delningsekonomi; urbanisering; generationer; framtid;

  Sammanfattning : Titel: Din Bil, min bil, vår framtid - En studie om de utmaningar svenska bilåterförsäljare står inför, och hur de i framtiden kan anpassa sin verksamhet. Författare: Joacim Bäckman och Emil Engström Handledare: Åsa Lindström Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet, inriktning marknadsföring. LÄS MER