Sökning: "Dennis Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Dennis Andersson.

 1. 1. Filmklippning och karaktärsgestaltning : En undersökning kring vad filmklippning gör för gestaltningen av hu-vudkaraktären i filmen Swiss Army Man

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Dennis Andersson; [2018]
  Nyckelord :karaktärsgestaltning; karaktärer; film; filmklippning; klippning; Swiss Army Man; ka-raktärsanalys; Jens Eder;

  Sammanfattning : Hur påverkar klippningen gestaltningen av en karaktär i en film? Syftet med denna uppsats är att undersöka om klippning påverkar gestaltningen av en filmkaraktär och vilka metoder inom filmklippning som kan användas för att uppnå detta. Undersök-ningen sker på huvudkaraktären i filmen Swiss Army Man där tre sekvenser analyse-ras med hjälp av Jens Eders modell för att analysera fiktiva karaktärer. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of two different bonding materials for orthodontic retention treatment

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Dennis Andersson; Daniel Rembson Appelros; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion och syfte Ortodontisk behandling innebär främst att man genom tandförflyttning behandlar bettavvikelser. Efter behandlingen är utförd behövs retention för att undvika recidiv. Retentionen sker ofta genom en retainer som är bondad med ett resinbaserat bondingmaterial. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of two different bonding materials for orthodontic retention treatment

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Daniel Rembson Appelros; Dennis Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Evaluation of two different bonding materials for orthodontic retention treatment

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Dennis Andersson; Daniel Rembson Appelros; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fritidshem : Vårdnadshavarens uppfattningar om fritidsverksamheten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Dennis Andersson; Otto Svanberg; [2017]
  Nyckelord :After-school care; Guardians; After-school teacher.; Fritidshem; Vårdnadshavare; Fritidslärare;

  Sammanfattning : År 2016 kom den nya reviderade läroplanen, där Skolverket beskriver de målen som finns för fritidshemmet. Det har därmed blivit mer tydligt vad fritidshemmet ska arbeta med under fritidsverksamheten. I studien är vi intresserade av följande frågor. LÄS MER