Sökning: "c- ir"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden c- ir.

 1. 1. A comparison between aqueous and organic electrolytes for lithium ion batteries

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Gabriel Quintans De Souza; [2021]
  Nyckelord :batteries; electrolyte; lithium-ion; impedance spectroscopy; aqueous based electrolyte; batterier; elektrolyt; lithiumjon; impedansspektroskopi; vattenbaserad elektrolys;

  Sammanfattning : Många batteriers användningsområden kräver att batterierna har hög upp- och urladdningshastighet samt låg kostnad. För dessa användningsområden är vattenbaserade laddningsbara batterier (ARB) ett möjligt alternativ i och med att de är svårantändliga, har god jonledningsförmåga, lägre inre resistans, billigare elektrolytlösning och tillverkning och har potentiellt högre upp- och urladdningshastigheter. LÄS MER

 2. 2. Cumulus - translating CUDA to sequential C++ : Simplifying the process of debugging CUDA programs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Vera Blomkvist Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Clang; Code generation; CUDA; Debugging; Parallel computing; Clang; Kodgenerering; CUDA; Felsökning; Parallella beräkningar;

  Sammanfattning : Due to their highly parallel architecture, Graphics Processing Units (GPUs) offer increased performance for programs benefiting from parallel execution. A range of technologies exist which allow GPUs to be used for general-purpose programming, NVIDIA’s CUDA platform is one example. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av sensorbaserat system för personräkning i inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Sandström; [2021]
  Nyckelord :IR-sensor; sensors; people counting; image processing; embedded systems; microcontroller; thermopile array; IR-sensor; sensorer; personräkning; bildbehandling; inbyggda system; mikrokontroller; thermopile array;

  Sammanfattning : I det här arbetet presenteras ett system som utvecklats i syfte att kunna räkna personer. Systemet är tänkt att användas i mötesrum för upp till tio personer och använder sig av infraröd teknik i form av thermopile arrayer. I arbetet har tre olika sensorer använts för utvärdering. LÄS MER

 4. 4. Gravar och Identitet i Kurland : Gravars roll i kommunicerande av identitet under Kurlands yngre järnålder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Laila Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Courland; Late Iron Age; Dress pins; Identity; Female graves; Baltic archaeology; Kurland; sen järnålder; yngre järnålder; dräktnålar; dräktnål; identitet; kvinnogravar; baltisk arkeologi;

  Sammanfattning : Late Iron Age burials in Courland have primarily been used as signifiers of ethnical identity for larger groups of people, mainly based on later written sources. Based on gender theoretical perspectives, the burials can be understood as communicating different and varying, socially constructed identities. LÄS MER

 5. 5. Bearing condition monitoring : An investigation on the possibility of monitoring aging of the lubricating grease by means of acoustic emission and temperature.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Dilesh Raj Shrestha; [2021]
  Nyckelord :Acoustic Emission; Fourier Transform; Infrared Spectroscopy; Condition Monitoring; Total Acidic Number; Fast Fourier Transform; Scanning Electron Microscopy; Rheology; Bleed Oil; Grease degradation;

  Sammanfattning : Grease is among the most widely used lubricants in rolling element bearings. Proper understanding of the effect of lubrication due to grease aging can provide a significant increase in the life of the engineering systems. However, at present, there is no sufficient understanding of the grease aging effect in rolling elements bearing. LÄS MER