Sökning: "centrumavtal"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet centrumavtal.

  1. 1. Förutsebarhet i blandavtal kring ersättning förrörelseskada enligt det indirekta besittningsskyddet

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Sten Lövrup; Martin Hagforsen; [2010]
    Nyckelord :blandavtal; hyresrätt; rörelseskada; expropriation; besittningsskydd; centrumavtal; kommersiella hyresavtal;

    Sammanfattning : De hyresrättsliga reglerna innehåller stränga skyddsregler för lokalhyresgäster. Genom det indirekta besittningsskyddet ges en lokalhyresgäst rätt till ersättning motsvarande skadan av att verksamheten inte kan fortgå när uppsägningen anses obefogad. LÄS MER