Sökning: "curing times"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden curing times.

 1. 1. Effect of climate exposure on mechanical performance of uncured ahdesive joints

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Rosa Sala Piñol; [2022]
  Nyckelord :Adhesives; uncured; adhesive joints; automotive; epoxy;

  Sammanfattning : Adhesive bonding has become an essential joining method in the automotive industry specially with the recent focus on lightweight reduction. A major limiting factor to the widespread implementation of this joining method is concerns about environmental durability. LÄS MER

 2. 2. Infrared Curing of Glass Fiber Composite Tube : Optimization of the curing cycle

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Rasmus Fredheim; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis has investigated the possibility of optimizing curing time by changing the energy source from a conventional oven to infrared radiation (IR) and if it is possible to achieve similar results as the company's current production of glass fiber composite tubes.   Many different parameters (time, temperature, heating rate, and rotation speed) might influence a cured composite tube's properties. LÄS MER

 3. 3. Bond Strength and Degree of Conversion of Self-Adhesive Resin Cements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Maya Habib; Johannes Malmhäll; [2021]
  Nyckelord :bond strength; self-adhesive resin cement; degree of conversion;

  Sammanfattning : Abstract  Aim: To determine the shear bond strength of two commercially available self-adhesive resin cements on four different materials and to analyse the degree of conversion (DC) of those resin cements.  Materials and Methods: A total of 45 embedded specimens made of four different materials were prepared for the notched-edge shear bond strength test. LÄS MER

 4. 4. Short wavelength UV–LED photoinitiated radical polymerization of acrylate–based coating systems—A comparison with conventional UV curing.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Strukturkemi

  Författare :Olof Torfgård; [2021]
  Nyckelord :UV; LED; UVC; UVB; UVA; paint; acrylate; curing; Sherwin–Williams; ATR-FTIR; spectroradiometer; photoinitiator; the mercury arc lamp;

  Sammanfattning : The present work was performed at Sherwin–Williams Sweden group AB with the objective of comparing short-wavelength light emitting diodes (UVB/UVC) with the conventional mercury arc lamp as a curing method of acrylate-based, UV-paint undergoing free-radical polymerization when exposed to UV-radiation. Due to environmental and health risks, mercury-doped radiation sources will be phased out in the near future, according to the United Nations Minamata convention, hence new alternatives are needed. LÄS MER

 5. 5. LED-lampors härdningseffekt på komposit - En laborativ studie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Anna Ruzicka; Michael Kjelland; [2019]
  Nyckelord :Dental Composite; LED curing devices;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och jämföra effekten av olika LED-lampor genom mätning av konversionsgrad, härdningsdjup och mikro-hårdhet på en universal nano-komposit. Detta utifrån frågeställningarna: - Stämmer härdningslampornas verkliga irradians överens med den som uppges i produktdatabladen?- Kan härdningsprocessen effektiviseras genom att ljushärda med högre irradians och kortare härdningstid?Material & Metod: Materialegenskaperna - konversionsgrad, härdningsdjup och mikro-hårdhet mättes för kompositen Filtek Supreme XTE (3M ESPE) med fem LED-härdningslampor och olika härdningstider (kort, medellång, lång tid). LÄS MER