Sökning: "dismodernity"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet dismodernity.

  1. 1. Dismodernitet och Insektspolitik : En studie av genus, (o)begriplighet och (dys)funktionalitet i Franz Kafkas Förvandlingen

    Master-uppsats,

    Författare :Johan Sundell; [2013]
    Nyckelord :Abjection; dismodernism; dismodernity; Donna Haraway; Franz Kafka; gender; heterosexual matrix; insect politics; Judith Butler; Lennard J.Davis; masculinity; performativity; The Metamorphosis; trickster;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to explore in what ways Franz Kafka’s ”The Metamorphosis” can be read as a story of gender. By bringing together Judith Butler’s theory of materialization and Lennard J. LÄS MER