Sökning: "earnings"

Visar resultat 1 - 5 av 743 uppsatser innehållade ordet earnings.

 1. 1. Mellan bistånd och arbete : Simulering av förväntade förändringar i försörjningsstödstagares arbetskraftsdeltagande vid utökad jobbstimulans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Juutinen; [2020]
  Nyckelord :labour force participation; labor force participation; fix cost of labour; fix cost of labor; extensive margin; incentives; participation elasticity; last-resort social assistance; income disregard; earnings disregard; simulation; labour supply; labor supply; Arbetskraftsdeltagande; fast kostnad av arbete; extensiva marginalen; incitament; deltagandeelasticitet; försörjningsstöd; jobbstimulans; undantagen inkomst; simulering; arbetsutbud;

  Sammanfattning : Denna uppsats har tagit fram grovskattningar på förväntade ökningar av arbetskraftsdeltagandet för en fiktiv population bestående av fyra typhushåll, som fungerar som proxy för gruppen försörjningsstödstagare, när jobbstimulansen i det ekonomiska biståndet i) tillämpas från första dagen med bistånd och ii) jobbstimulansen utökas till 25, 50 respektive 75 procent. Givet en rad antaganden erhålls förväntade ökningar av deltagandet på mellan 0 och 113 procent, beroende på löneantagande och deltagandeelasticitet och under vissa antaganden erhålls förväntat paretoeffektiva utfall. LÄS MER

 2. 2. The Welfare State and Attitudes to Free Movement : How does the design of the social insurance system associate with public attitudes towards free movement in receiving EU countries?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Free movement; the welfare state; earnings-relatedness; labor market competition hypothesis; welfare state chauvinism; deservingness; reciprocity;

  Sammanfattning : The EU is faced with problems related to the unrestricted access to national welfare states of mobile EU workers. These problems are mainly framed by the growing opposition to the free movement of workers. The strongest contributing factor to these negative attitudes has commonly said to be actor-based, i.e. LÄS MER

 3. 3. Sektorers vinstuthållighet : och dess påverkan på börsintroduktioners långsiktiga avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Björkman; William Hjälte; [2020]
  Nyckelord :Vinstuthållighet; börsintroduktion; resultatmanipulering; avvikelseavkastning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur graden av vinstuthållighet skiljer sig mellan sektorer på den nordiska aktiemarknaden åren 2005-2015 och om graden av vinstuthållighet kan förklara den långsiktiga prestationen hos företag som börsintroduceras. Det görs genom att beräkna respektive sektors vinstuthållighet och företagens avvikelseavkastning genom en buyand-hold-strategi och därefter undersöka sambandet. LÄS MER

 4. 4. Resultatmanipulering inför fusioner och förvärv på nordiska kapitalmarknader

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Lewenhaupt; Jesper Wolters; [2020]
  Nyckelord :Earnings Management; Mergers and Acquisitions M A ; Discretionary Accruals; Information Asymmetry; Stock mergers; Jones Modell; Resultatmanipulering; Fusioner och förvärv M A ; Diskretionära periodiseringar; Informationsassymetri; Aktiefinansierade förvärv; Jones-Modellen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera periodiseringsbaserad resultatmanipulering inför fusioner och förvärv på den nordiska kapitalmarknaden mellan åren 2010 och 2019. Tidigare studier har funnit resultatmanipulering vid aktiefinansierade förvärv, men inte vid kontant betalda förvärv. LÄS MER

 5. 5. Post-earnings-announcement drift på Stockholmsbörsen : En studie med prisbaserad modell

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Andersson; Olle Ohlsson Björck; [2020]
  Nyckelord :abnormal avkastning; marknadsanomalier; prisbaserad modell; post-earnings-announcement drift PEAD ;

  Sammanfattning : Post-earnings-announcement drift är en anomali på finansmarknaden vilken indikerar en drift i aktiepriset i samma riktning som överraskningen från kvartalsrapport anger. Denna studie undersöker ifall driften existerar på Stockholmsbörsen. LÄS MER