Sökning: "elasticitet"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet elasticitet.

 1. 1. Konsumenters betalningsvilja för Kravmärkningen : En analys av faktorer som påverkar konsumenters betalningsvilja av utvalda livsmedelsvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emma Aldén; Andersson Linnéa; [2019]
  Nyckelord :Nudging; elasticity; external effects; consumer behavior; willingness to pay; eco labeling; Krav label; Nudging; elasticitet; externa effekter; konsumentbeteende; betalningsvilja; miljömärkning; Kravmärkning;

  Sammanfattning : Kravmärkningen existerar för att främja ekologisk framtagning av livsmedel, märkningen har existerat länge och vuxit till att bli ett välkänt varumärke. Hur väl märkningen fungerar för att påverka konsumtionen är något som är värt att studera närmare. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för utveckling av sockerreducerad konfektyr

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Caroline Tanska; [2019]
  Nyckelord :food technology; livsmedelsteknologi; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to determine the requirements needed for a soft sugar reduced gelatin confectionery. The project was created together with the confectionery company BUBS Godis AB. The product needed to have qualities that are sufficient enough compared to the consumers’ sensory desires. LÄS MER

 3. 3. Attempt to increasing freshness in gluten-free tin bread by adding distilled monoglycerides, α-amylase and glucose oxidase

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Alies Hellsten; [2019]
  Nyckelord :Emulsifier; α-amylase; glucose oxidase; gluten-free bread; freshness;

  Sammanfattning : The market for gluten-free products is still developing and producers seek to offer consumers products as close to standard market products as possible. Therefore, product development of textural and sensory issues in gluten-free bread is crucial for the industry. LÄS MER

 4. 4. Dynamisk finita element-analys av vibrodriven spontplanka

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Rasmus Tebäck; [2019]
  Nyckelord :Finita elementmetoden; dynamisk; geoteknik; spont; stödkonstruktioner; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stödkonstruktioner används när schakter blir för djupa för att vara självbärande eller när slänter inte kan användas av utrymmesskäl. Det finns flera olika lösningar för stödkonstruktioner och en av de vanligast förekommande är stålspont. LÄS MER

 5. 5. A review of energy modelling tools

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Benjamin Leclercq; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master’s thesis is the outcome of a six-month internship at TOTAL in the Gas, Renewables, Power market analysis department. In a process to revise the long-term energy model used by the company which covers numerous countries and sectors, the objective was to develop the foundation of an energy demand model with a parallel focus to better represent the variations of power demand. LÄS MER