Sökning: "elasticitet"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet elasticitet.

 1. 1. Utveckling av mineralpuder med hyaluronsyra : Med undersökning av pudrets effekt på fukthalt och elasticitet i huden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Nadia Kragenskjöld; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hybrid Auto-Scaling for an Asynchronous Computationally Intensive Application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Arnþór Jóhann Jónsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cloud computing has developed rapidly in recent years. It enables users to access computing resources on an on-demand basis, acquiring resources when an application requires them and releasing them when they are no longer needed. LÄS MER

 3. 3. Urininkontinens hos män : En kvalitativ litteraturstudie om mäns upplevelse av att leva med urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Magdalena Bogren; Fanny Sporre; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; Livskvalitet; Man och Urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens innebär att det är svårt att kontrollera urinblåsan och är vanligt förekommande hos män. Den mest förekommande orsaken till urininkontinens är att urinblåsans elasticitet minskar samtidigt som prostatan förstoras. LÄS MER

 4. 4. How different fractions of soluble ß-glucans from oats affect staling of high oat flour containing breads

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Martin Jönsson; [2020]
  Nyckelord :ß-glucan; PromOat; Oat bread; Bread; Storage study; Food engineering; Livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Introduction. Bread is one of the most consumed foods in the world today. It is also the cause for major food waste streams. Most breads have turned into high glycaemic index products with low nutritional value. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar efterfrågan på kollektivtrafiken i Stockholm?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :August Brandels; Sonia Holm; [2020]
  Nyckelord :Public transport; Demand; Elasticity; Stockholm; Kollektivtrafik; Efterfrågan; Elasticitet; Stockholm;

  Sammanfattning : Researchers have concluded that a well-developed public transport system is mandatory for sustainable growth; economic, social and environmental. This study discusses demand elasticities on public transport which is an important aspect for deciding public policies. LÄS MER