Sökning: "elliot sörensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden elliot sörensen.

  1. 1. Överklagbara beslut under verkställigheten av ett fängelsestraff : Förrättsligande, faktiska verkningar och rätten till ett effektivt rättsmedel

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sörensen Elliot; [2016]
    Nyckelord :Förvaltningsrätt; överklagbara beslut; förrättsligande; faktiska verkningar; effektivt rättsmedel; Europakonventionen;

    Sammanfattning : .... LÄS MER