Sökning: "eva Helander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden eva Helander.

  1. 1. Palliativ vård i kommunal vård och omsorg : en empirisk studie av hur sjuksköterskor uppfattar arbetet med palliativ vård i kommunal hälso- och sjukvård

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

    Författare :Anette Helander; Eva-Stina Jonazon; Kerstin Lindblom; [2006]
    Nyckelord :Palliativ vård; Hemsjukvård;

    Sammanfattning : Background: Palliative care is something that all people should have the right to be allowed to, to be able to enjoy the qualities of life, even when someone has been afflicted with illness that cannot be cured. How do the nurses in municipal home-care deal with and prepare themselves to perform a righteous task? Aim: The aim of this study is to illuminate nurses, comprehensions of palliative care within municipal home-care. LÄS MER