Sökning: "expriment rapport"

Hittade 1 uppsats innehållade orden expriment rapport.

  1. 1. Texturmappningsalgoritmer : Jämförelse mellan Normal-mapping, Parallax-mapping och Relief-mapping

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Joakim Klahr; [2006]
    Nyckelord :Texturmappningsalgoritmer; texturering; normal-mapping; parallaxmapping; relief-mapping;

    Sammanfattning : Denna rapport jämför tre stycken texturmappningsalgoritmer vars uppgift är att öka detaljrikedomen på ytor utan att tillföra några extra polygoner. Algoritmerna är tre stycken pixel-shaders vars uppgift är att skapa illusionen av tre dimensioner istället för två på de ytor algoritmerna är applicerad på. LÄS MER