Sökning: "förlossningsrädsla"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet förlossningsrädsla.

 1. 1. Förlossningsrädsla – Beskrivning av förlossningsrädda gravida kvinnors upplevelser och rädslor : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Helena Beck Hansson; Mathilda Ljungquist; [2019]
  Nyckelord :Fear of childbirth; experiences; pregnant women; Förlossningsrädsla; upplevelser; gravida kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsrädsla klassificeras som lätt rädsla eller oro, måttlig rädsla samt svår eller intensiv förlossningsrädsla. Prevalensen av svår förlossningsrädsla hos gravida kvinnor uppskattas till 14 procent ur ett globalt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors upplevelser av att arbeta med yoga för gravida - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Sara Björneke; Ulrika Etnell; [2018]
  Nyckelord :Midwife; Yoga during pregnancy; Prenatal yoga; Childbirth preparation; Prenatal attachment; Well-being during pregnancy; Qualitative; Interview study; Barnmorska; Yoga för gravida; Förlossningsförberedelse; Prenatal anknytning; Välmående under graviditet; Kvalitativ; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yoga under graviditet har blivit allt mer populärt i Sverige och västvärlden på senare tid. Tidigare studier föreslår att yoga för gravida kan ge ökat välmående under graviditet, minska förlossningsrädsla och öka prenatal anknytning. LÄS MER

 3. 3. "Lager utav oro" : Erfarenheter och farhågor kring graviditet och förlossning, hos förlossningsrädda lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Louise Jonsson; Johanna Wikström; [2018]
  Nyckelord :Fear of childbirth; FOC; lesbian; bisexual; transgender; LGBTQ; same-sex couples; LGBTQ-couples; pregnancy; childbirth; treatment; social norms; heteronormativity; minority stress; micro aggressions; thematic analysis; qualitative method; Förlossningsrädsla; lesbisk; bisexuell; trans; LBT; HBTQ; samkönade par; LBT-par; graviditet; förlossning; bemötande; normer; heteronormativitet; minoritetsstress; mikroaggressioner; tematisk analys; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Förlossningsrädsla har tidigare främst undersökts hos kvinnor som lever i heterosexuella relationer, och på senare tid även kommit att inkludera deras manliga partners upplevelser av rädsla. Förlossningsrädsla kan påverka negativt under familjebildningen, vilket gör den viktig att uppmärksamma i alla familjekonstellationer. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av barnmorskans stöd vid förlossningsrädsla : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Lisa Gustafsson; Anna Lisa Östhaug; [2018]
  Nyckelord :support; fear of childbirth; women’s experiences; midwife.; stöd; förlossningsrädsla; kvinnors upplevelser; barnmorska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsrädsla kan vara påfrestande för kvinnor, förekommer i varierande allvarlighetsgrad och kan leda till negativ förlossningsupplevelse. Förekomsten av förlossningsrädsla varierar mellan olika länder vilket till viss del kan förklaras av olika mätmetoder. LÄS MER

 5. 5. Förlossningsrädsla : En begreppsanalys ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Camilla Birath; Sofia Edman; [2018]
  Nyckelord :Fear of childbirth; concept analysis; midwife; pregnancy; support; experience; Förlossningsrädsla; begreppsanalys; barnmorska; graviditet; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsrädsla drabbar ungefär en femtedel av alla gravida kvinnor och barnmorskor möter dessa i sitt arbete. Syfte: Syftet var att analysera begreppet förlossningsrädsla ur ett barnmorskeperspektiv. Metod: En begreppsanalys med en hybridmodell. LÄS MER