Sökning: "fallbeskrivningar ms"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fallbeskrivningar ms.

  1. 1. Upplevelser i samband med besked om diagnosen Multipel Skleros – patientens och sjuksköterskans perspektiv : En fallstudie (Case Study)

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

    Författare :Maria Idbrant; [2013]
    Nyckelord :Multipel; Skleros; diagnosbesked; fallstudie; intervjustudie; psykosocialt; stöd;

    Sammanfattning : Bakgrund För att på bästa sätt kunna stötta varje person med Multipel Skleros (MS) är det viktig att ha kunskap och kännedom om den känslomässiga påfrestning individerna utsätts för i samband med beskedet om diagnosen. MS medför otaliga utmaningar både för den som drabbas av sjukdomen, men även för familj och anhöriga. LÄS MER