Sökning: "fault location methods"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fault location methods.

 1. 1. Kartläggning och förslag på arbetsmetodik inom ett beredningsflöde

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emil Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Capacity; Defense; Hoshin Kanri; Lean; Production Preparation; Standard methods; TQM; Beläggning; Beredning; Försvar; Hoshin Kanri; Kapacitet; Lean; Metodstandard; Planering; Produktion; Standardiserat underlag; TQM;

  Sammanfattning : Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi och Produktion, vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har utförts för försvarsföretaget BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. LÄS MER

 2. 2. Distribution Grid Fault Location : An Analysis of Methods for Fault Location in LV and MV Power Distribution Grids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Jonas von Euler-Chelpin; [2018]
  Nyckelord :Fault Location; Power Grid; Electricity; Cable fault; Power Distribution; Distribution Grid;

  Sammanfattning : Outages and power interruptions are a common and unenviable part of power distribution system operations. Growing demands on reliability in distribution systems has opened up for new technological solutions for fault location at MV and LV level in distribution systems, previously reserved for transmission systems. LÄS MER

 3. 3. Load-current response to severe changes of voltage

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Shuhan Ma; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric loads, such as computers, lamps, refrigerators and heaters connected to low-voltage distributionsystems in homes and offices differ widely in how their current responds to changes in the applied voltage.These voltage changes could be a total collapse of the voltage, a weak or strong reduction of amplitude,or a sudden phase-shift. LÄS MER

 4. 4. 3D geologic subsurface modeling within the Mackenzie Plain, Northwest Territories, Canada

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Nadine Raska; [2017]
  Nyckelord :geology; 3D modeling; geography; geographic information systems; horizons; stratigraphic modeling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Three-dimensional (3D) models are widely used within the geosciences to provide scientists with conceptual and quantitative models of the earth’s subsurface. As a result, 3D geologic modelling is a growing field, such that scientific research often cannot keep up with technical advancements. LÄS MER

 5. 5. Tillståndsbedömning av kablar i mellanspänningsnät : En sammanställning av olika metoder för kabeldiagnostiska mätningar och tester

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Henrik Isaksson; [2017]
  Nyckelord :Power cables; cable diagnostics; XLPE; Tan Delta; dissipation factor; water trees; partial discharge; PD; sheath testing; hipot testing; VLF; Tillståndsbedömning; kraftkabel; kabeldiagnostik; PEX; tan delta; dielektrisk förlustfaktor; vattenträd; partiella urladdningar; PD; glimning; mantelprovning; hållprov; VLF;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes vid Bodens Energi Nät AB under våren 2017 och behandlar mätmetoder och olika tester som kan utföras på markförlagd kabel för kontroll av tillståndet på exempelvis isolation, mantel och skarvar. Bakgrunden till arbetet är att man inom Bodens Energi Nät har ett flertal kilometer kabel på mellanspänningsnivå 20 kV. LÄS MER