Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 1498 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elena Rönnqvist; [2020]
  Nyckelord :concentrates; feeding; feed ration; forage; gastrointestinal tract; haylage;

  Sammanfattning : The occurrence of free faecal liquid (FFL) in horses is a problem as it leads to contamination of the tail and inside of hindlegs, which may result in skin lesions. Distinct from diarrhoea, horses with this condition often defecate normal faeces, but also void faecal liquid before, during or after defecation of solid faeces. LÄS MER

 2. 2. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Emelie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bakterieflora mjölk; bakterieflora grovfoder; mjölksyrabildande bakterier; ensileringsmetoder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort inom ett större forskningsprojekt rörande kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet vid produktion av långlagrad ost, initierat av Norrmejerier och SLU. Examensarbetet berör mjölkens bakterieflora på gårdarna och hur den kan påverkas av grovfodret som produceras och utfodras. LÄS MER

 3. 3. FILAMENT EXTRUSION USING RECYCLED MATERIALS : Experimental investigations on recycled Polylactic Acid (PLA) materials

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)

  Författare :Dennis Johnson; [2020]
  Nyckelord :3D printing FDM ; Filament Extrusion; Recycled PLA.;

  Sammanfattning : 3D printing or additive manufacturing is a process of building threedimensional solid object from a digital file. In additive processes, an object is formed by laying down successive layers of material until the object is created. The most commonly used materials for 3D printing are PLA (Polylactic Acid) and Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS). LÄS MER

 4. 4. Effects of Video Compression formats on Neural Network Performance

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Marko Stanoevich; Jonathan Partain; [2019-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The field of autonomous vehicles and driverless carsis a field which makes extensive use of machine learning andartificial intelligence, relying on it to make decisions. Thesedecisions require a vast amount of data in order to be properlyinferred. LÄS MER

 5. 5. Blockchain Smart Contracts, the new rebar in the construction industry?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Björklund; Tim Vincze; [2019-07-02]
  Nyckelord :Blockchain; Smart contracts; Construction industry; Concrete industry; Supply chain management; Supply chain financing;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER