Sökning: "fluralaner"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fluralaner.

  1. 1. Fluralaner : – en säker substans med hög effektivitet?

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Sanna Nilsson; [2018]
    Nyckelord :Isoxazoliner; fluralaner; Bravecto; Exzolt; säkerhet;

    Sammanfattning : Fluralaner är en ny ektoparasiticid som tillhör substansgruppen isoxazoliner och introducerades på marknaden 2014 av MSD Animal Health. För närvarande finns det bara två veterinärmedicinska läkemedel på marknaden som innehåller fluralaner, vilka är Bravecto™ och Exzolt™. LÄS MER