Sökning: "folkbokföringslag"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet folkbokföringslag.

  1. 1. Sveriges inkorporering av Barnkonventionen: ett utmanande av den svenska abortlagstiftningen?

    L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

    Författare :Maya M'bog Rosén; [2020]
    Nyckelord :abortion; ECHR; CRC; pro-life; abortlagstiftning; folkbokföringslag; legal positivism; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om den nationella inkorporeringen av Barnkonventionen (CRC) har någon inverkan på den svenska abortlagstiftningen, eftersom det i konventionens preambel konstateras att ett barn måste inneha särskilt skydd både före och efter födseln. Syftet är också att analysera vem som ses som ett barn och därmed rättighetsinnehavare. LÄS MER