Sökning: "frisöryrkets utveckling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden frisöryrkets utveckling.

  1. 1. Om håret och frisöryrkets historia

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Agnetha Callmer; Petra Lundberg; [2006]
    Nyckelord :hår; hårets historia; frisör; historia; kunskap; utveckling; frisyrer; hårmode; hårkosmetik;

    Sammanfattning : Syftet med vårt arbete har varit att undersöka och beskriva historiska fakta inom hårets och frisöryrkets område. Vi ansåg att det saknades ett historiskt underlag i undervisningen på gymnasieskolans frisörutbildning vilket vi bl a upptäckt i samband med vår egen undervisning under våra praktikperioder på lärarutbildningen. LÄS MER