Sökning: "fysisk aktivite"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fysisk aktivite.

  1. 1. Kartläggning av behandling vid gångsvårigheter hos personer med Parkinsons sjukdom - en semi-systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

    Författare :Felicia Kennbäck; Milla Lundqvist; [2023]
    Nyckelord :Parkinsons sjukdom; gångstörningar; rehabilitering; fysisk aktivite; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en av de mest vanligt förekommande neurodegenerativa sjukdomarna. Sjukdomen innefattar såväl icke-motoriska som motoriska symtom, där nedsatt gångförmåga ofta är en del av sjukdomsbilden. LÄS MER