Sökning: "ica och coop konkurrenter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ica och coop konkurrenter.

 1. 1. To practice corporate responsibility : a study of how Swedish food retailers practice strategic corporate responsibility for image differentiation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Louise Sköldberg; [2015]
  Nyckelord :corporate responsibility; image differentiation; food retail;

  Sammanfattning : Due to the increase of the emission of greenhouse gas and climate changes more and more customers demand environmentally sustainable products. The increased demand of sustainable products from cradle to grave is something that has affected the food sector. LÄS MER

 2. 2. Skånska konsumenters köpargument för importerat nötkött : en kvalitativ undersökning i södra Skåne

  M1-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Marie Andersson; [2012]
  Nyckelord :konsument; utländskt nötkött; brasilianskt nötkött; mervärde;

  Sammanfattning : Den svenska nötköttsproduktionen möts av konkurrens från importerat nötkött som har likvärdiga mervärdesfaktorer, men ett lägre pris. Nötkött från Brasilien och USA kan ses som konkurrenter, då de konkurrerar med nötkött som har ett högre pris och anses ha likvärdiga mervärden såsom frigående djur, bra köttkvalitet och god smak. LÄS MER

 3. 3. Handelns agerande vad gäller teknikutnyttjande – självscanning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viviana Vivar Mendoza; Jianli Liu; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår studie som utgår från ett företagsperspektiv fokuserar på stormarknadernas agerande vad gäller teknikutnyttjande. Vi analyserar också de främsta orsakerna till självscanningssystemet införande på stormarknaderna och de effekter detta införande haft på stormarknaden, dess kunder, personal och konkurrenter. LÄS MER