Sökning: "immunoprofylax"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet immunoprofylax.

  1. 1. Kattpest : kliniskt uttryck och immunoprofylax

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Lovisa Staaf Hästö; [2015]
    Nyckelord :kattpest; kliniskt uttryck; immunoprofylax; feline panleukopenia; clinical symptoms; immonoprophylaxis;

    Sammanfattning : Kattpest är sjukdom orsakat av felint panleukopenivirus (FPV), vilket är ett smittoämne som regelbundet ger upphov till sjukdomsutbrott både inom Sverige och i övriga världen. Sjukdomen drabbar främst unga individer där en mortalitet över 90 % kan observeras. LÄS MER