Sökning: "insurance services"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden insurance services.

 1. 1. Framställningar av föräldraskap och samhällsstöd : En netnografisk studie om att vara förälder till ett barn med neuropsykologisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linda Lifbom; [2022]
  Nyckelord :NPF; stigma; parents; community support; parental situation; NPF; stigmatisering; föräldrar; samhällsstöd; föräldrasituation;

  Sammanfattning : I samhället finns olika instanser som ska bistå individer med hjälp och stöd när behov uppstår. Föräldrar är de som har det yttersta ansvaret för att stötta och hjälpa sina barn, men personer som har en neuropsykologisk funktionsnedsättning (NPF) är ofta i större behov av stöd och hjälp i sin vardag. LÄS MER

 2. 2. Does Ethnic Origin matter for Health Inequalities in Bolivia? An Assessment of the Effect of Ethnicity on Health Care Access and Health Outcomes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Brianna Gerlach; [2022]
  Nyckelord :Health inequalities; ethnicity; Bolivia; health outcomes; indigenousness; Business and Economics;

  Sammanfattning : Good health is of utmost importance to individuals and economic growth. Nevertheless, inequalities concerning health services and conditions are observed in developed as well as developing countries. Often such disparities are related to ethnicity, with indigenous populations exhibiting lower health performance. LÄS MER

 3. 3. Conceptualizing the Role of the Financial Industry in Sustainability Transitions in Agriculture

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Joel Petersson; [2022]
  Nyckelord :Multi-Level Perspective; Geography; Insurance; Lending; Banking; Agronomy; Business Models; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the way that the Multi-Level Perspective (MLP) can be used to understand the role of financial business services in sustainable transitions in agriculture. In doing so this thesis answered the following questions: How could the Multi-Level Perspective be used to understand the role of financial business services in sustainability transitions in agriculture? What questions may this be useful in answering? Firstly, by taking a structured approach to testing a novel approach to the MLP that can potentially contend with prior critiques to the MLP. LÄS MER

 4. 4. Model for Central Counterparty Risk with Stochastic Default Intensities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Francesco Marconi; [2021-09-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis we use a dynamic model to compute several margins required by a central counterparty, the central clearing house (CCP), to the participants, called clearing members (CM). These margins form the so called default waterfall. In this market only credit default swaps (CDS) are exchanged. LÄS MER

 5. 5. How financial regulation promotes financial inclusion in less developed countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Derick Okodi; [2021-06-24]
  Nyckelord :Bank regulation; Financial inclusion; BankCommercial and Microfinance regulation; Information asymmetry;

  Sammanfattning : Aim: This thesis aims to examine how bank regulation reduces financial exclusion in Uganda. Methodology: A qualitative content analysis method was used to examine the Annual supervisory Reports of the Bank of Uganda and Journals about Microfinance institutions in Uganda to examine how banks regulation reduces financial exclusion. LÄS MER