Sökning: "risk premium"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden risk premium.

 1. 1. En kvantitativ, komparativ studie om hållbara och traditionella fonders prestation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :Swedish Pensions Agency; premium pension; sustainable funds; traditional funds; portfolio selection theory; risk-adjusted return; Pensionsmyndigheten; premiepension; hållbara fonder; traditionella fonder; portföljvalsteori; riskjusterad avkastning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur svenska hållbara aktiefonder och svenska traditionella aktiefonder har presterat inom premiepensionssystemet under perioden 2015-2019. Detta görs eftersom att intresset för hållbara investeringar har ökat markant både hos privatpersoner och företag de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. A Wolf In Sheep's Clothing, A study about potential closet indexing in the Swedish equity mutual fund industry.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Philip Dufwa; Johan Johansson; [2020-08-20]
  Nyckelord :Active Share; Tracking error; Fund activity; Fees; Mutual funds; Closet indexing; Index hugging;

  Sammanfattning : We measure the activity of Swedish domiciled equity mutual funds with Sweden as geographical investment universe, by calculating their active share with respect to major market indices like OMX30 GI and OMX Small Cap TR and retrieving tracking error and r-squared from Bloomberg. Afterwards we calculate the cost to investors by comparing the cost of investing in comparable explicit index funds and the cost of the closet indexers. LÄS MER

 3. 3. Statliga eller Privata PPM-fonder? En komparativ studie om att aktivt välja fonder eller passivt vara kvar i statens förvalsalternativ.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Johannesson; Karl Nordenlöw; [2020-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines the two investment strategies available within the Swedish Premium Pension System with the aim of illuminating whether it is more beneficial to actively select funds or to remain with the default portfolio option (AP7 Såfa). In order to answer this question, this paper splits the portfolio AP7 Såfa into its two component government funds, AP7 Aktiefond and AP7 Räntefond. LÄS MER

 4. 4. Volatility Curves of Incomplete Markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Kateryna Chechelnytska; [2020-06-23]
  Nyckelord :Implied volatility; Incomplete markets; Trinomial option pricing model; Black-Scholes option pricing model; Risk-neutral probability;

  Sammanfattning : The graph of the implied volatility of call options as a function of the strike priceis called volatility curve. If the options market were perfectly described by theBlack-Scholes model, the implied volatility would be independent of the strike priceand thus the volatility curve would be a at horizontal line. LÄS MER

 5. 5. Social Movement Effects on the Market Economy : The Impacts of Anti-Extradition Law Amendment Bill movement on Hang Seng Properties index

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Junyuan Guo; [2020]
  Nyckelord :Hang Seng Properties index; political turmoil; market performance; Effekter av sociala rörelser på marknadsekonomin;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the effects of political instability on the market performance. The Anti Extradition movement in Hong Kong will be the study object and its impact on the Hang Seng Properties Index will be tested. The market performance will be measured with the parameters market risk and risk premium. LÄS MER