Sökning: "integritet kändisar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden integritet kändisar.

 1. 1. Skydd för personlig integritet vid marknadsföring - en översyn av rättspraxis enligt Lag (1978:800) om namn och bild i reklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eva Nyman; [2008]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I dagens högteknologiska, demokratiska samhälle där information kan spridas och tas fram på ett par sekunder och där yttrande- och tryckfrihetsrätten har en central roll blir den personliga integriteten sårbar. Samhället har genom målsättningsstadgandet i 1 kap. LÄS MER

 2. 2. FÖRTAL Rätten till personlig integritet

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennifer Nilson; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Beskrivning av uppsatsen; Förtal - Rätten till personlig integritet Av; Jennifer Nilson En juridisk studie av ärekränkningsbrotten i Brottsbalkens 5:e kapitel, och Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om förtal och förolämpning. Dessutom behandlas de pressetiska regler och institutioner som finns för journalister. LÄS MER