Sökning: "jönköping dialekt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden jönköping dialekt.

 1. 1. Jönköpingska ä gött! : En studie i jönköpingungdomars kunskap kring den egna dialekten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sofia Wessman; [2009]
  Nyckelord :Jönköping; dialekt; ord;

  Sammanfattning : This essay investigates the knowledge about the dialect in Jönköping among youths in the same city. My aim is primarily to focus on their knowledge around words and expressions in the dialect of Jönköping. My method is both qualitative and quantitative and the survey was performed through questionnaires that were sent out to 50 students. LÄS MER

 2. 2. Ungdomar och dialekt i Småland : en attitydundersökning

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Martina Christensen; [2008]
  Nyckelord :dialekt; attityd; Småland;

  Sammanfattning : Ungdomars attityder till småländska dialekter står i centrum i den här uppsatsen. Studiens syfte är att undersöka småländska gymnasieelevers attityder till dialekter i landskapet. LÄS MER