Sökning: "naturlekplats"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet naturlekplats.

 1. 1. En skog, en äng, en vik : ett utvecklingsförslag för naturlek vid Tybblekullen i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonna Göthlin; [2018]
  Nyckelord :naturlek; lekmiljö; naturlekplats; lekplats; barn;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett exempel på hur man kan arbeta med lekmiljöer i natur för barn. Syftet var att gestalta ett utvecklingsförslag för en naturlekplats med hjälp av kunskap om vad som utgör en god lekmiljö. För att uppnå detta användes tre olika metoder. LÄS MER

 2. 2. Utformningens betydelse för interaktionerna på en lekplats : en jämförelse av barns och föräldrars sociala interaktioner på en prefabricerad lekplats och en naturlekplats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Chesterson; [2018]
  Nyckelord :mötesplats; naturlekplats; prefabricerad lekplats; social interaktion; utformning;

  Sammanfattning : En lekplats utgör ofta en viktig mötesplats för såväl barn som vuxna. Liksom för alla offentliga miljöer, påverkar utformningen hur dess besökare interagerar och samspelar med varandra. På vilket sätt och i vilken utsträckning är dock förhållandevis oklart, då de befintliga kunskaperna i ämnet är begränsade. LÄS MER

 3. 3. Den utvidgade förskolegården : en förstudie inför skapandet av naturlekmiljöer i Örebro

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Andersson; [2015]
  Nyckelord :naturlekplats; lekmiljö; lekplats; säker lekplats; lekplatsutrustning; förskolegård;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur naturlekmiljöer kan skapas. I arbetet beskrivs tre för naturlekmiljöer viktiga områden, vilka är: Lek och barns utveckling, Plats samt Säkerhet. LÄS MER

 4. 4. Idékatalog för utveckling av ett naturlikt grönområde : analys av och idéer för en utveckling av Tre högars park i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustafsson Lovisa; [2015]
  Nyckelord :naturlika planteringar; naturlika grönområden; parkutveckling; parkkaraktärer;

  Sammanfattning : Tre högars park är en naturlik park belägen i östra kanten av den skånska staden Lund. Den anlades mellan 1969 och 1973 i samband med att staden expanderade. Idag är den i behov av en upprustning och utveckling för att bli en mer välkomnande och upplevelserik park. Inom detta examensarbete har olika platsanalyser gjorts i parken. LÄS MER

 5. 5. 'Över stock och sten' : ett gestaltningsförslag till en naturlekplats i Skrylle friluftsområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Ylva Peterson; [2012]
  Nyckelord :barn; barnperspektiv; lekmiljö; lekplats; natur; naturlekplats; Skrylle friluftsområde;

  Sammanfattning : Barn sätt att läsa av landskapet skiljer sig från vuxnas. Medan vuxna läser det som former tolkar barn det istället utifrån dess funktioner och möjligheter. Till exempel kan en stor sten fungera som ett rymdskepp och ett buskage kan betyda kojbygge. LÄS MER