Sökning: "josefine svärd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden josefine svärd.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av sjuksköterskans bemötande vid bröstcancer från diagnos till behandling : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Mathilda Svärd; Josefine Sandström; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER