Sökning: "katjonbyteskapacitet CEC"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden katjonbyteskapacitet CEC.

 1. 1. Biomassa för rening av metallkontaminerat grundvatten : En undersökning av biomassamaterial i Uganda

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Linda Netz; Elin Salmonsson; [2014]
  Nyckelord :Biomass; groundwater; lead Pb ; cadmium Cd ; Cation Exchange Capacity CEC ; Biomassa; grundvatten; bly Pb ; kadmium Cd ; katjonbyteskapacitet CEC ;

  Sammanfattning : Världen står inför ett stort vattenförsörjningsproblem som måste lösas – så många som 884 miljoner människor använder idag potentiellt förorenade vattenkällor till sitt dricksvatten. Denna rapport fokuserar på ett av de drabbade länderna som är Uganda. LÄS MER

 2. 2. Bok- och grankonkurrens i Sydsverige : markegenskaper och naturlig föryngring

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Soils

  Författare :Karna Hansson; [2004]
  Nyckelord :Fagus; Picea; trädslag; markegenskaper; pH; C N-kvot; Skåne;

  Sammanfattning : In southern Sweden, beech (Fagus silvatica) and spruce (Picea abies) are two species with similar demands on soil properties. With increased global warming and high acid deposition the future may bring larger areas were the two species are overlapping, competing for the same soil. LÄS MER