Sökning: "katt äter papper"

Hittade 1 uppsats innehållade orden katt äter papper.

  1. 1. Katter och beteendeproblem. : vilka är orsakerna? : hur kan beteendeproblem förebyggas?

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Sarah Isberg; [2009]
    Nyckelord :katt; beteende;

    Sammanfattning : I många tusen år har människan och katten levt tillsammans. Katten drogs från allra första början till de mänskliga bosättningarna eftersom det fanns möss och råttor vid människornas lador. Människorna i sin tur tyckte att katten var bra att ha i sin närhet eftersom skördarna skyddades från skadedjur. LÄS MER