Sökning: "kostnadskalkyl personal"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kostnadskalkyl personal.

 1. 1. Förbättring av momentet stuvning av frontlastare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Morgan Weideryd; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på Ålö AB i Brännland. De tillverkar frontlastare till traktorer i fabriken i Brännland. I utlastningen staplas frontlastarna på deras specialbyggda pall. Kollit (d. LÄS MER

 2. 2. PATIENTERES ERFARENHETER AV ATT DRABBAS AV EN VÅRDRELATERAD INFEKTION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Martin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenhet; Litteraturstudie; Patient; Upplevelse; Vårdrelaterad infektion;

  Sammanfattning : Bakgrund, Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste orsaken till patientskador och utgör i Sverige cirka en tredjedel av alla vårdskador. Vårdrelaterade infektioner orsakar också extra vårddygn till en kostnad av cirka 2,2–3,3 miljarder kronor/år. LÄS MER

 3. 3. Resurseektivisering av produktionen hos Mathem

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Sidar Eken; Rahand Kader; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mathem ar en onlinebaserad matvarubutik med over 8000 leveranser per dag i Stockholmsomradet. Deras koncept gar ut pa att leverera matvaror hem till kunder som har gjort enbestallning via internet. Foretaget benner sig i en situation dar tillvaxten ar stor samtidigtsom konkurrensen inom branschen aven ar det. LÄS MER

 4. 4. AutoPlant : Automatiskt bevattningssystem för växter i hemmet

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Matilda Furberg; Salim Chahine; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Växter är en stor del av människors hem och tillför mycket till inredningen. Ett problem som gör att många avstår från att ha växter i hemmet alternativt blir tvungna att köpa nya plantor stup i kvarten är bevattningen. Många glömmer att vattna och en del är helt enkelt för lata. LÄS MER

 5. 5. Kompanjon : A walking aid for the elderly

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sara Flygar; Emilila Österlind; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att ta fram ett gånghjälpmedel för äldre som reducerade risken för fall och därmed ökade personens oberoende. Detta med avseende på både design och funktion. Användare för produkten var i första hand äldre i fjärde åldern som var i behov av gånghjälpmedel som underlättar förflyttningar. LÄS MER