Sökning: "lager förspänning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lager förspänning.

  1. 1. Minimering av momentförluster i en hypoidväxel

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Claes Eriksson; [2011]
    Nyckelord :Hypoidväxel; verkningsgrad; friktion; lager; förspänning; friktionsförluster; lagerförluster;

    Sammanfattning : Syftet med detta projektarbete var att minska energiförlusterna i Getrag All Wheel Drives hypoidväxlar (se kapitel 7.2.3). Uppdraget bestod främst av att minska förlusterna när systemet endast driver på två hjul och de övriga hjulparen endast överför låga kraftmoment, detta förhållande benämns draggmoment. LÄS MER