Sökning: "HENRIK PERSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden HENRIK PERSSON.

 1. 1. Idrott & hälsa - ett ämne för alla? : Physical education - a subject for everyone?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Calle Persson; Henrik Ilmanen; [2021]
  Nyckelord :Kunskapsöversikt; motivation; deltagande; elever; lärare; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Ämnet idrott och hälsa kan av vissa elever ses som ett orättvist ämne. Majoriteten av de moment som utförs ger elever med erfarenheter från vissa föreningsidrotter en fördel i betygsättning. LÄS MER

 2. 2. ATT VÄLJA ELLER ICKE VÄLJA LÄROMEDEL : En studie av faktorer som påverkar lärares val av läromedel i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Persson; Henrik Lidfalk; [2021]
  Nyckelord :Läromedelsgranskning; läromedelsval; läromedelsstrategi; basläromedel; engelska; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Arbetet, med utgångspunkt i tidigare forskning, söker genom en enkätundersökning och intervjuer svar på vilka faktorer som påverkar lärares val av läromedel i engelska i årskurs 4-6. Bakgrunden beskriver inte bara läromedelsgranskningens historia utan tar också upp nutida debatt om läromedelsgranskning och visar också på olika perspektiv på läromedel samt olika faktorer som kan påverka läromedlet och lärarens val. LÄS MER

 3. 3. SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK ETT OMAKA PAR ELLER EN OSKILJBAR DUO?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Jessica Persson Schäring; [2020-09-11]
  Nyckelord :Epigenetik; socioekonomisk status; SES; DNA-metylering; hälsa; reversibel;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGSOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK- Ett omaka par eller en oskiljbar duo?ÄMNE: Liberal ArtsINSTITUTION: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Göteborgs universitet, Maj 2020HANDLEDARE: Henrik NilssonTITEL: SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller enoskiljbar duo?FÖRFATTARE: Jessica Persson SchäringE-MAIL: [email protected] LÄS MER

 4. 4. How to Differentiate the Difference - A quantitative study on the determinants of discrepancies between expected and actual credit ratings in insurance companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Hellman; Henrik Walldén Persson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Expected ratings; credit ratings; financial strength; discrepancy; earnings management; embedded value; IFRS; life insurers;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 5. 5. Blood-glucose prediction : Comparing insulin treatment methods

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henrik Kultala; Simon Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes requires its patients to inject artificial insulin in their bodies to control their blood-glucose levels. This can to some extent be automated through the use of insulin pumps and continuous blood-glucose monitoring systems, enabling automatic insulin injections and automatic blood-glucose measurements. LÄS MER