Sökning: "Alexander Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Alexander Olsson.

 1. 1. Digitala verktyg för förvaltning och förmedling av kommersiella fastigheter : En inblick i fastighetsbranschens digitala resa

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Olsson; Filip Schröder; [2020]
  Nyckelord :Proptech; Real Estate Digitalization; Real Estate; Management; Brokerage; Proptech; Fastighetsdigitalisering; Förvaltning; Förmedling;

  Sammanfattning : Fastighetsbranschen har länge varit en konservativ bransch med låg benägenhet till förändring. Grunden till detta är branschens stabila affärskoncept, att hyra ut kvadratmeter. Fastighetsbolag har levererat goda resultat under många år då marknaden länge präglats av en stabil ekonomisk uppgång. LÄS MER

 2. 2. An Experimental Study on Highlighting Objects in Video Game : The Visual Attention Between the Colors Red, Green, Blue and Yellow

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Olsson; Daniel Sundahl; [2020]
  Nyckelord :Highlight; Color; Game; Attention.;

  Sammanfattning : Background. In order to draw a player’s visual attention towards an object, many video games highlight the object using a colored edge highlight around the form of the object that is visible. Objectives. LÄS MER

 3. 3. Solceller till Uppsalas sportanläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Johan Backman; Ebba Björk; Alexander Bouveng Sellin; Alice Karlsson; Sarah Kunz; Alexandra Olsson Sederholm; Sophie Ågren; [2020]
  Nyckelord :solceller; solar cells; PV-modules; självförsörjningsgrad; självanvändningsgrad; simulering; Uppsala; dimensionering; klimatpåverkan; miljöpåverkan; sportfastighet;

  Sammanfattning : The aim of this project was to evaluate the possibilities for solar panels on Uppsala’s sporting facilities and to suggest an expansion strategy. The project was based on a literature study concerning solar panels in general, an investigation of the most established solar panel manufacturers and an evaluation of their panels on a variety of factors. LÄS MER

 4. 4. Gotiska teman som analysverktyg på kanon : En läromedelsstudie som tillskriver värde i grundskolans skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexander Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skönlitteratur har ofta framställts som en väg till att undervisa om värdegrunden i skolan.  Ett möjligt problem är läroplanens övergripande och vaga formuleringar kring att skönlitteratur till exempel ska ge elever ”förutsättningar att utveckla […] den egna identiteten” utan att detta specificeras. LÄS MER

 5. 5. De fasansfulla böckerna i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tove Bäckström; Alexander Olsson; [2019]
  Nyckelord :skräcklitteratur; didaktik; läsmotivation; monster;

  Sammanfattning : Skräcklitteraturen har oftast tolkats som en oanvändbar del av skönlitteraturen för skolans undervisning, eftersom teman som skräcklitteraturen berör är svårdiskuterade i undervisningen. En del lärare har trots det sett skräcklitteraturens potential vid undervisningstillfällen. LÄS MER