Sökning: "Alexander Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Alexander Olsson.

 1. 1. De fasansfulla böckerna i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tove Bäckström; Alexander Olsson; [2019]
  Nyckelord :skräcklitteratur; didaktik; läsmotivation; monster;

  Sammanfattning : Skräcklitteraturen har oftast tolkats som en oanvändbar del av skönlitteraturen för skolans undervisning, eftersom teman som skräcklitteraturen berör är svårdiskuterade i undervisningen. En del lärare har trots det sett skräcklitteraturens potential vid undervisningstillfällen. LÄS MER

 2. 2. Hur privata vårdföretag skapar legitimitet gentemot sina intressenter : Ur fyra organisationers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alexander Olsson; Nils Thörnevik; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Cyklisters upplevda otrygghet i urban miljö – En studie med klusteranalys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alexander Persson Masud; Viktor Olsson; [2019]
  Nyckelord :Maskininlärning; Icke övervakad maskininlärning; Klusteranalys;

  Sammanfattning : Lunds kommun har som mål att vara en ledande kommun i Sverige när det kommer till att främja användandet av cykeln som transportmedel. Genom maskininlärningstypen klusteranalys undersöker vi om det är möjligt att analysera data generad av cyklister i Lund, för att kartlägga cyklisters upplevda otrygghet i trafiken. LÄS MER

 4. 4. Etableringen av Ebbjörnarp : En paleoekologisk studie av torpetablering under tidig medeltid på Göingeåsen, Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Pontus Olsson; Alexander Walfridsson; [2019]
  Nyckelord :Ortnamn; Paleoekologi; Göingeåsen; Tidigmedeltid; Torpetablering; Markanvändning; C14-datering; Landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : När en bebyggelse etablerades i ett område är svårt att läsa av de människoskapade landskapselementen. Dock kan ortnamnet ge en indikation om under vilken tidsperiod det kan ha uppstått bebyggelse. Perioden då ortnamn med efterledet -torp blir vanligt är också en tid av omfattande samhällsförändringar. LÄS MER

 5. 5. Webbapplikation för inrapportering av hälsodata till digitala journalsystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Vestin; David Lantz; Erik Norrestam Held; Matilda Olsson Kaalhus; Mattias Salo; Noah Hellman; Sofie Liljedahl; [2019]
  Nyckelord :Angular; Google Fit; openEHR; sjukvård; webb; webbapplikation;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett arbete sju studenter som läste kursen TDDD96: Kandidatprojekt i programutveckling utförde under vårterminen 2019. Arbetets syfte var att utforska möjligheten att skicka in personlig hälsodata till Region Östergötland via en hemsida. LÄS MER