Sökning: "lettbrus"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lettbrus.

  1. 1. Inntakav vanlig brusog lettbrus og insidens av diabetes type 2 blant adventister i Nord-Amerika

    Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

    Författare :Svanhild Bjørg Grønning Stølen; [2014]
    Nyckelord :type 2 diabetes; diet soda; regular soda; artificial sweeteners; body mass index; type 2 diabetes; lettbrus; vanlig brus; kunstige søtningsstoffer; kroppsmasseindeks;

    Sammanfattning : Bakgrunn: Diabetes er globalt økende, og et voksende folkehelseproblem. Hovedårsakene er den raske økningen av fedme, fysisk inaktivitet og et økende antall eldre. Samtidig med økt inntakav sukker og kunstige søtningsstoffer, brus og lettbrus, har fedme og diabetestilfeller også økt. LÄS MER