Sökning: "mall för utvecklingssamtal i förskoleklass"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mall för utvecklingssamtal i förskoleklass.

  1. 1. Utvecklingssamtal i förskoleklass : Ett viktigt samtal

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Mälardalens högskolaAkademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Mälardalens högskolaAkademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Rebecca Franklind; Therese Norén; [2009]
    Nyckelord :Förskoleklass; Utvecklingssamtal; Portfolio; Individuell utvecklingsplan;

    Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att genom intervjuer försöka ta reda på hur man som lärare kan utforma det bästa utvecklingssamtalet för alla parter i verksamheten förskoleklass. Vi har tittat på viktiga punkter att ha med, vart fokus ligger samt vilka hinder och dilemman som kan uppstå. LÄS MER