Sökning: "matematik gävle lars"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden matematik gävle lars.

 1. 1. Stadsträdgårdsmästarens betydelse för en kommuns gröna miljö. : En studie i Örebro län

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Ulla Fogelström; [2008]
  Nyckelord :stadsträdgårdsmästare; grönplaner; grönstrukturplaner; grönfrågor;

  Sammanfattning : I samband med den yrkesrelaterade praktik hos stadsträdgårdsmästare Sif Eklund i Karlskoga kommun blev jag intresserad av att fördjupa mig i de faktorer som styr en stadsträdgårdsmästares arbete. Det handlar såväl om deras övergripande uppdrag som om deras personliga drivkrafter och visioner för utveckling och förvaltning av den gröna miljön. LÄS MER

 2. 2. Modell av det basilära membranet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Lars Eineljung; [2008]
  Nyckelord :Basilära membranet; hörselsnäckan; innerörat; pedagogisk modell;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att bygga en modell över innerörat med dess basilära membran. Om detta skulle visa sig vara möjligt, är nästa frågeställning hur en sådan modell skulle kunna fungera pedagogiskt och uppfattas av elever. LÄS MER

 3. 3. Matematik - Lekande lätt : Ett arbete om hur matematik och lek i förskolan kan kombineras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Lars Persson; [2008]
  Nyckelord :Förskola; Inlärning; Matematik; Lekar;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att skapa ett häfte med några tips och idéer på hur matematik och lek kan kombineras, och att se om det finns några sidovinster med att kombinera matematik och lek. Lekarna i häftet ska vara genomförbara utan krav på vare sig material eller miljö. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad kunskapsvalidering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Lars Sköld; [2008]
  Nyckelord :Datavetenskap; kunskapstest; validering; AI; Cisco.;

  Sammanfattning : Denna uppsats granskar möjligheter att använda datorstöd för automatisk rättning av olika typer av utvärdering. Olika teorier jämförs med varandra för att utvärdera deras styrkor och svagheter och för att se vilka begränsningar som finns idag. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på progression i historia & matematikundervisningen : En intervjustudie med sex grundskollärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Lars Wängman; Robert Nordström; [2008]
  Nyckelord :inlärning; kunskap; lärande; utveckling;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för detta examensarbete vilar på den nuvarande läroplanen (Lpo 94) och de texter som skrevs i samband med att denna konstruerades. I dessa texter framgår det att skolans urval när det gäller innehåll och organisering både inom och mellan skolformerna ska utgå från ett progressionstänkande. LÄS MER