Sökning: "matlab"

Visar resultat 1 - 5 av 1908 uppsatser innehållade ordet matlab.

 1. 1. Value at Risk and Expected Shortfall risk measures using Extreme Value Theory

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Peter Johansson; [2019-01-22]
  Nyckelord :Extreme Value Theory; Generalized Pareto Distribution; Point-Over-Threshold method; risk measures; Value at Risk; Expected Shortfall;

  Sammanfattning : Calculating risk measures as Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) has become popular for institutions and agents in financial markets. A main drawback with these risk measures is that they traditionally assume a specific distribution, as the Normal distribution or the Student’s t distribution. LÄS MER

 2. 2. Metamodelling of a Finite Element Analysis of a Drilling Process with Replaceable Inserts

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Samy Akrouh Ettaghadouini; [2019]
  Nyckelord :drilling; speed; feed; CAD; FEM; simulations; metamodel; neural network; optimization;

  Sammanfattning : The aim of this project is to create a metamodel from a drilling tool with replaceable inserts from FEA of the machining process using MATLAB and ABAQUS. This report contains research in drilling and in metamodeling using neural networks and the work from the design of the CAD, through FEA and simulations, to the metamodeling, excluding the optimization. LÄS MER

 3. 3. Modelling of a Generic Aircraft Environmental Control System in Modelica

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Sabin Poudel; [2019]
  Nyckelord :ECS; Environmental Control System; Modelica; Object oriented Modeling; TTECCS library; bootstrap system;

  Sammanfattning : This thesis documents the modelling of generic Environmental Control System(ECS) of an aircraft in Modelica by utilizing components from free version of theTTECCS (Technical Thermodynamic Environmental Control and Cooling Systems) library. In doing so, components used for developing ECS from the TTECCS library are mathematically verified with theoretical formula in MATLAB. LÄS MER

 4. 4. Energilager i Luleå Energis elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Johanna Helmvall; [2019]
  Nyckelord :Energilager; batterilager; solceller; förnybar energi; effektbrist;

  Sammanfattning : This thesis will investigate possible energy storages in Luleå Energi’s power grid within a five-year period. The transition to a more sustainable and efficient energy system, in response to climate change, creates new challenges for the power grid. LÄS MER

 5. 5. Systemberäkning för långa pålar : En analys av samspelet mellan jordens och pålars styvhet genom friktion i axiell led

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Elias Kazi-Tani; Amaria Kazi-Tani Lindgren; [2019]
  Nyckelord :påle; jord; axiell led; tryckkraft; deformation; FEM; finita elementmetoden; MATLAB; styvhet; fjädrar; friktion; brottgränstillstånd;

  Sammanfattning : Sveriges geologi består mestadels av lös lera vid markytan följt av hård morän och hård berggrund på botten. Lös lera är inte gynnsamt vid grundläggning av konstruktioner pga. sättningar, dessa förhindras genom att påla ned till den hårda grunden. LÄS MER