Sökning: "monopol"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet monopol.

 1. 1. Moving from customer feedback to organizational learning : A case study of a Swedish DSO

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexander Skogsberg; Marja Wedberg; [2019]
  Nyckelord :customer feedback; customer-orientation; knowledge transfer; regulated monopoly; kundfeedback; kundorientering; kunskapsöverföring; reglerat monopol;

  Sammanfattning : Customer-orientation is a strategy that has been adopted by many organizations. This strategy refers to the ability to assess the customer's perception of the service quality, for instance through customer feedback. Customer feedback can be acquired through surveys or given to the frontline employees. LÄS MER

 2. 2. Legalisering av cannabis i Sverige, en kostnads-intäkts-analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Legalisering; cannabis; marijuana; Sverige; droger; kostnads-intäkts-analys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Legalisering av cannabis är en fråga som har blivit mer aktuell i Sverige och runt om i världen de senaste åren. Argumenten för en legalisering handlar ofta om ökade intäkter för staten och att en legalisering skulle ha en negativ påverkan på de kriminella gäng som idag till stor del kontrollerar marknaden. LÄS MER

 3. 3. Konkurrensen i den svenska banksektorn : En tillämpning av Panzar-Rosse modellen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Christopher Norén Wallin; Alexandros Katsanos; [2019]
  Nyckelord :Panzar-Rosse; Svenska bankmarknaden; konkurrens;

  Sammanfattning : This paper examines the market competition in the Swedish banking industry and which factors that affects it. The main purpose is to examine which market structure is characterizing the banking industry. This is done by applying a regression analysis based on the Panzar-Rosse model for 2011-2018. LÄS MER

 4. 4. Klimatjournalistiken och den stora ångesten : en uppsats om mediepublikens känslor i förhållande till journalistikens skildring av klimatförändringarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Jehan Kartas; Celina Gleisner; [2019]
  Nyckelord :Klimatjournalistik; negativa känslor; sociologi; risksamhälle; medborgarna; miljö; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mediepubliken uppfattar dagens klimatjournalistik samt vilka positiva och/eller negativa känslor klimatjournalistiken kan skapa. Analysen görs utifrån ett sociologiskt perspektiv. Uppsatsens metod är blandad och innehåller en kvalitativ intervjuundersökning och en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. "Köp inte! Det är inte öl, det är vatten" : En multimodal kritisk diskursanalys av Systembolagets marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Boskovic; Fanny Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :MCDA; alcohol; Systembolaget; monopoly; strategic communication; marketing communication; social responsibility; MCDA; alkohol; Systembolaget; monopol; strategisk kommunikation; marknadskommunikation; samhällsansvar;

  Sammanfattning : This study analyses the marketing communication of Systembolaget. The material is the organization's last three tv-commercials. The aim of the study is to problematize the marketing communication of Systembolaget since it is a non-profit organization owned by the government. LÄS MER