Sökning: "monopol"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet monopol.

 1. 1. Legalisering av cannabis i Sverige, en kostnads-intäkts-analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Legalisering; cannabis; marijuana; Sverige; droger; kostnads-intäkts-analys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Legalisering av cannabis är en fråga som har blivit mer aktuell i Sverige och runt om i världen de senaste åren. Argumenten för en legalisering handlar ofta om ökade intäkter för staten och att en legalisering skulle ha en negativ påverkan på de kriminella gäng som idag till stor del kontrollerar marknaden. LÄS MER

 2. 2. "Köp inte! Det är inte öl, det är vatten" : En multimodal kritisk diskursanalys av Systembolagets marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Boskovic; Fanny Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :MCDA; alcohol; Systembolaget; monopoly; strategic communication; marketing communication; social responsibility; MCDA; alkohol; Systembolaget; monopol; strategisk kommunikation; marknadskommunikation; samhällsansvar;

  Sammanfattning : This study analyses the marketing communication of Systembolaget. The material is the organization's last three tv-commercials. The aim of the study is to problematize the marketing communication of Systembolaget since it is a non-profit organization owned by the government. LÄS MER

 3. 3. Tillit genom typsnitt - En undersökning av pålitliga typsnitt för varumärken på webben, utifrån kognitionsvetenskapliga teorier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Lina Nordqvist; [2018]
  Nyckelord :Typsnitt; Typografi; Pålitlighet; Pålitliga typsnitt; egenskaper på typsnitt; Kognitionsvetenskap; Helvetica; Proxima Nova; Arial; Monopol; Roboto; Systembolaget; 1177 Vårdguiden;

  Sammanfattning : Pålitlighet och tillit identifieras som ett viktigt krav för att konsumenter skall lita på en webbplats. Typografi definieras som ett steg för att en webbplatts skall uppfattas som pålitlig. LÄS MER

 4. 4. Tillväxtstrategier i vård- och omsorgsbranschen

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :John Oscar Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Revenue growth strategies; organic business growth; inorganic business; Tillväxtstrategier; organisk bolagstillväxt; oorganisk bolagstillväxt; vård och;

  Sammanfattning : Den svenska vård-och omsorgsmarknaden har sedan dess avreglering för ca 20 år sedan utvecklats. Från att ha varit ett offentligt monopol har vi nu istället en starkt konkurrensutsatt marknad. Konkurrensfördelar som tillväxtstrategi kan nu vara avgörande för ett bolags framgång. LÄS MER

 5. 5. Reglering av naturliga monopol med särskild tillämpning på de svenska elnäten : Hur kan elnätens intäktsreglering utvecklas för att göra den mer hållbar?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Håkan Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Naturliga monopol; monopol; elnät; reglering; intäktsram; Energimarknadsinspektionen;

  Sammanfattning : Frågan om elnätspriser och investeringar i elnät kan tyckas banal, men den är viktig ur flera dimensioner. Elnäten är en absolut tvingande förutsättning för det samhälle vi har i Sverige idag. Detta genom att det inte finns någon funktion i samhället som fungerar några längre stunder utan elkraft. LÄS MER