Sökning: "grön omställning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden grön omställning.

 1. 1. Hållbar utveckling för vem?: En studie av Skogsupprorets förståelse av konflikten mellan samer och skogsindustrin i Sveriges hållbara omställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saga Pilblad Hjerpe; [2021-07-09]
  Nyckelord :grön kolonialism; hållbar omställning; kapacitetsrättvisa; markanvändningskonflikt; motståndsrörelse; samer; samisk miljörättvisa; skogsbruk;

  Sammanfattning : Sverige ställer just nu om till en hållbar utveckling där ingen ska lämnas utanför. På grund av omställningen har utvinning av naturresurser i Sápmi ökat. Skogsråvaror har en betydande roll i omställningen, vilket medfört att befintliga markanvändningskonflikter mellan samer och skogsindustrin har intensifierats. LÄS MER

 2. 2. Hydrogen Production and Storage Optimization based on Technical and Financial Conditions : A study of hydrogen strategies focusing on demand and integration of wind power.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik; Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hanna Langels; Oskar Syrjä; [2021]
  Nyckelord :Hydrogen; hydrogen energy system; hydrogen production; hydrogen storage; large-scale storage; underground storage; vessels; LRC; hydrogen application; hydrogen strategies; hydrogen transition; offshore wind energy; electricity grid; electricity price; volatile electricity prices; renewable energy; hydrogen refueling station; hydrogen port; green hydrogen; hydrogen trucks; hydrogen forklifts; fuel cells; electrolysis; alkaline electrolyzer; PEM electrolyzer; levelized cost of hydrogen; LCOH; Vätgas; vätgassystem; vätgasproduktion; vätgaslagring; storskalig vätgaslagring; bergrum; vätgasapplikationer; vätgasstrategi; vätgasomställning; grön omställning; havsbaserad vindkraft; volatila elpriser; elnätet; förnybar energi; vätgastankstation; vätgasmack; vätgashamn; grön vätgas; vätgaslastbilar; vätgastruckar; bränsleceller; elektrolys; alkalisk elektrolysör; PEM elektrolysör;

  Sammanfattning : There has recently been an increased interest in hydrogen, both as a solution for seasonal energy storage but also for implementations in various industries and as fuel for vehicles. The transition to a society less dependent on fossil fuels highlights the need for new solutions where hydrogen is predicted to play a key role. LÄS MER

 3. 3. A Green New World : How the Real Estate Sector is Working with Sustainable Financing in Regard to the EU Taxonomy

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sanna Backenroth; Casper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :EU Taxonomy; sustainability; sustainable finance; real estate finance; EU-taxonomi; hållbarhet; grön finansiering; fastighetsfinansiering;

  Sammanfattning : The EU Taxonomy is a new regulation produced to set a European standard for sustainable investments and to allocate capital for a sustainable transition. The Taxonomy aims to regulate several sectors, one of which is the real estate sector. LÄS MER

 4. 4. Grön Fast Fashion? : En kvalitativ studie om hur millenniegenerationen uppfattar fast fashion-industrins omställning mot hållbara varumärken

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Malm; Anna Olausson; [2021]
  Nyckelord :Fast fashion; Hållbarhet; Miljö; Varumärke; Rebranding; Konsumentbeteende; Millenniegenerationen; Varumärkesidentitet och rykte.;

  Sammanfattning : Kunder har blivit allt mer miljövänliga, vilket påverkar handeln. Fast fashion företag har tidigare enbart fokuserat på att tillfredsställa kunder med kläder som följer korta trender och har ett lågt pris. I takt med att kundernas kunskap har ökat kring hållbarhet, ställer kunderna också högre krav på fast fashion företag. LÄS MER

 5. 5. Världens mest hållbara och integrerade region? En idéanalys av nordiskt miljö- och klimatsamarbete

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Kivi; Lovisa Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :Nordiska ministerrådet; Norden; klimatförändringar; miljö; samarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De nordiska länderna vill visa ledarskap på miljö- och klimatområdet. Detta är budskap som framkommer i Nordiska ministerrådets publikationer. Rådet framställer Norden som en föregångsregion i världen i hållbarhetsfrågor och de vill att resten av världen följer Nordens exempel i miljö- och klimatarbetet. LÄS MER