Sökning: "grön omställning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden grön omställning.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. Arbetsstrategier för klimatneutrala byggarbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Charles Halldén; [2022]
  Nyckelord :Klimatneutral byggarbetsplats; Klimatsmarta lösningar; Arbetsstrategier; klimatsmarta arbetsstrategier; klimatmål;

  Sammanfattning : Kostnadsproblem, tidsproblem och bristen på engagemang är ofta vanliga problem som identifieras på byggarbetsplatser. Men vad som oftast inte definieras som ett problem är klimatpåverkan från byggarbetsplatserna. Effektiviteten och industrialisering ökar men dessa åtgärder minskar inte klimatpåverkan utan skapar ofta ökade utsläpp. LÄS MER

 3. 3. Lulity - Luleå Community : Design of a movement through co-creation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johanna Palo; [2022]
  Nyckelord :Co-creation; Teknisk design; Industrial design engineering; Relocate service; Service design; Social sustainability; Luleå;

  Sammanfattning : Northern Sweden is in the middle of a major transition, a green transition. As large industries are being established and companies are accelerating, the supply of skills must be solved. The regional development strategy Norrbotten 2030 was developed in 2019 with the vision of Norrbotten becoming Sweden’s most welcoming and innovative county. LÄS MER

 4. 4. Optimering och analys av fullskalig elbilsladdning i elnätet för nyttjande vid dimensionering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jonna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Elbil; elbilar; dimensionering; spänningsfall; transformatorbelastning; kabelbelastning; elkraft; grön omställning;

  Sammanfattning : Vi står inför en fantastisk spännande men utmanande tid gällande den gröna omställningen. För att omställningen ska ske behövs en stor förändring göras inom transportsektorn. Denna process är redan i full gång och elbilar etablerar sig mer och mer på marknaden för varje år som går. LÄS MER

 5. 5. Klimatkompensationsåtgärder i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Ebba Lejonklev; Emma Persson; [2022]
  Nyckelord :Klimatkompensation; klimatneutralitet; LFM30; NollCO2; klimatpolitik; negativa utsläpp; grön marknadsföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med en växande kunskap om hur klimatet påverkas av byggbranschen för både företag och konsument växer också kraven på klimatkompensation och förbättrade åtgärder kring klimatavtrycken som görs. Företag utmanas mer av intressenter i samhället i sitt miljö- och klimatarbete vilket ställer högre krav på alla aktörer inom byggsektorn. LÄS MER