Sökning: "naturkyla"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet naturkyla.

  1. 1. Snökyla för is och komfort : Möjligheter att använda snö för komfortkyla och isproduktion vid Rocklundas idrottsarenor

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Anatole Vera Ibanez; [2017]
    Nyckelord :snow cooling; air condition; ice production; free cooling; nature cooling; cooling machine; melt water; snökyla; komfortkyla; isproduktion; frikyla; naturkyla; kylmaskin; smältvatten;

    Sammanfattning : The idea of snow cooling in this case is to save snow from winter to summer and to use it for air conditioning and for saving energy in the production of ice in hockey arenas. Today in Sweden, snow power on a large scale is used only on one place, the hospital in Sundsvall. There you’ll find a pond with 70 000 m3 of snow. LÄS MER