Sökning: "non-destructive evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden non-destructive evaluation.

 1. 1. The Effect of High Wheel Impact Load on the Rail Reliability - a Case Study at Bodsjön

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Ngoc Thúy Vy Dang; [2021]
  Nyckelord :rail defects; rail reliability; Ultrasonic Test; wheel damage; Wheel Impact Load Detector; statistics; järnvägsdefekter; järnvägssäkerhet; ultraljudstest; hjulskador; hjullastningsdetektor; statistik;

  Sammanfattning : This study focuses on the reliability of railway track in the relation with high loads resulted from wheel damages, where higher (dynamic) vertical wheel loads are expected from trains with damaged wheels. The Swedish Transport Administration (Trafikverket) has monitored and recorded data of rail defects and breaks. LÄS MER

 2. 2. Compound meniscus implant prototypes : Bench test performance of knitted casing to contain, fixate and mechanically stabilize cell seeded gels

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Ydrefors; [2021]
  Nyckelord :Knitting technology; meniscus replacement; hydrogel; Artelon®; bioprinting; biomechanical properties;

  Sammanfattning : Meniscal tears are the most common intra-articular injury of the knee joint. Due to the avascular zone with limited blood supply, treatment of the injury is a complex process. Today, research on the development of efficient treatments and meniscal replacements is of increasing interest. LÄS MER

 3. 3. Investigation of Air Void Structure in Double Layer Porous asphalt based on X-ray Computed Tomography

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Shuchen Gong; [2020]
  Nyckelord :Tomography; non-destructive testing; destructive testing; air voids content; porous asphalt drilled cores;

  Sammanfattning : The X-ray computed tomography is a technology to investigate air void structure of drilled asphalt cores, which provides a non-destructive alternative to traditional laboratory methods, usually destructive testing.In this work, six in-situ specimens from a double layer porous asphalt pavement in Linköping, Sweden, were taken and analysed using both qualitative and quantitative methods of tomography. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ultraljud- och virvelströmsbaserad mätprob samt tjockleksmätningsinstrument för kombinerade material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Mikael Lindorf; [2020]
  Nyckelord :Non-destructive evaluation; Eddy currents; Oförstörande provning; Virvelströmmar;

  Sammanfattning : Det här arbetet har utförts hos Sandvik SMT OFP och handlar om vidareutvecklingen av en prototypenhet som kombinerar EC- och UT-prober. Båda dessa mättekniker tillhör den överhängande gruppen som kallas oförstörande provning och är menade att felsöka material utan att inverka negativt på dem. LÄS MER

 5. 5. Acoustic Characterization of the Cellulose-coated Perfluorocarbon Droplets based on Phase Velocity Measurements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Emma Lindroth; [2020]
  Nyckelord :Ultrasound; Droplets; Contrast agent; Cellulose; Perfluorocarbon; Acoustic characterization; Non-destructive evaluation; Phase velocity; Bulk modulus; Compressibility;

  Sammanfattning : Today, microbubbles are one of the most commonly used ultrasound contrast agents, since their high compressibility results in a strongly scattered signal. Despite this advantage, microbubbles experience limitations by the decreased stability and large diameter. LÄS MER