Sökning: "nyttoträdgård"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet nyttoträdgård.

 1. 1. Hemträdgårdens Skafferi : inventering av ätbara, skötselextensiva växter för hemträdgården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle; Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Yohanna Amselem; [2010]
  Nyckelord :trädgård; nyttoträdgård; perenna grönsaker; ätbara växter; frukt och bär; skötselextensiv odling;

  Sammanfattning : Hur vi lever och vad vi konsumerar får konsekvenser på miljön. Idag orsakar en stor del av livsmedelsproduktionen allvarliga miljöproblem. Att odla delar av sin mat i den egna trädgården bidrar till en ekologiskt hållbar livsstil, minskar den individuella miljöpåverkan och därmed det egna ekologiska fotavtrycket. LÄS MER

 2. 2. Rosendal : en trädgård i törnrosasömn. En trädgårdshistorisk beskrivning från dåtid till framtid

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Sara Andersson; Johanna Ericson; Linda Högberg; Emma Johansson; Boel Persson; [2007]
  Nyckelord :Rosendal; trädgårdsrestaurering; trädgårdshistoria; gods; godsmiljö; slottsträdgård; slottspark; renässans; Bille; Bennet; värdeanalys; bevarandestrategi;

  Sammanfattning : Rosendal ligger i nordvästra Skåne, i Kropps socken strax nordöst om Helsingborg. I denna uppsats behandlas godsets omgivningar ur ett dåtida, nutida och framtida perspektiv. Betoningen ligger på park och trädgård, men även det omgivande landskapet behandlas översiktligt. LÄS MER