Sökning: "trädgårdsrestaurering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet trädgårdsrestaurering.

 1. 1. Gyllebo Slott : parkens och trädgårdens historia, nutid och framtid

  L3-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Karolina Alvaker; Mia Blücher; Matilda Lindgren; EllaKlara Östling; [2010]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; landskapsarkitektur; landskapsvård; trädgårdsrestaurering; Gyllebo;

  Sammanfattning : Gyllebo är en mycket vacker, historisk anläggning, belägen på en holme i den lilla Gyllebosjön, ungefär 1,5 mil nordväst om Simrishamn i Skåne. I denna rapport har vår uppgift varit att beskriva slottets park- och trädgårdshistoria genom århundradena. LÄS MER

 2. 2. Ellinge slott : trädgården och parkens historia vid ett av Skånes äldsta gods

  L3-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Karin Henriksson; Karin Ingemansson; Eva-Marie Samuelson; [2010]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; landskapsarkitektur; landskapsvård; trädgårdsrestaurering; Ellinge;

  Sammanfattning : Den här rapporten om Ellinge slott är en produkt inom kursen ”Bevarande, vård och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar”. Arbetet har skett i en grupp bestående av Karin Henriksson, Karin Ingemansson och Eva-Marie Samuelson. LÄS MER

 3. 3. Parken och trädgårdarna vid Jordberga gods : dess historia utveckling och framtidsutsikter

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Cecilia Ek; Hanna Fors; Daniel Mathiasson; Ulf Persson; [2008]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; trädgårdsrestaurering; Jordberga;

  Sammanfattning : Jordberga gods är en pärla på den sydskånska slätten. Gården har gamla anor och omnämns första gången 1355. Godset brändes ned och plundrades under kriget mellan Sverige och Danmark 1644. En trelängad gård byggdes upp på samma plats på 1650-talet. LÄS MER

 4. 4. Kvarndala gård : ur ett trädgårdshistoriskt perspektiv

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Boel Persson; [2008]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; trädgårdsrestaurering; Kvarndala; Västra Klagstorp; hembygdsgårdar; skånegårdar; allmogeträdgårdar;

  Sammanfattning : Kvarndala gård ligger i Västra Klagstorp strax söder om Malmö och är en fyrlängad gård med anor från slutet av 1600-talet. Idag ägs den av Kvarndala Kulturhistoriska Förening och används som hembygdsgård. LÄS MER

 5. 5. Rosendal : en trädgård i törnrosasömn. En trädgårdshistorisk beskrivning från dåtid till framtid

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Sara Andersson; Johanna Ericson; Linda Högberg; Emma Johansson; Boel Persson; [2007]
  Nyckelord :Rosendal; trädgårdsrestaurering; trädgårdshistoria; gods; godsmiljö; slottsträdgård; slottspark; renässans; Bille; Bennet; värdeanalys; bevarandestrategi;

  Sammanfattning : Rosendal ligger i nordvästra Skåne, i Kropps socken strax nordöst om Helsingborg. I denna uppsats behandlas godsets omgivningar ur ett dåtida, nutida och framtida perspektiv. Betoningen ligger på park och trädgård, men även det omgivande landskapet behandlas översiktligt. LÄS MER