Sökning: "Evolutionär algoritm"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Evolutionär algoritm.

 1. 1. ERA: Evolution of Residual Architectures

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Samuel Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Neural Architecture Search; Automated Machine Learning; Black-box Optimization; Residual Networks; Convolutional Networks; Image Classification; Neuro-Evolutionary Computing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis investigates how well a neural architecture search can find competitive image classifiers on the CIFAR-10 data set with limited computational resources. Most work done on architecture search either uses vast computational resources or narrow and strongly informed space of possible solutions. LÄS MER

 2. 2. Training Neural Networks with Evolutionary Algorithms for Flash Call Verification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yini Yang; [2020]
  Nyckelord :Evolutionary algorithm; Network optimization; Backpropagation; Evolutionär algoritm; Nätverksoptimering; Backpropagation;

  Sammanfattning : Evolutionary algorithms have achieved great performance among a wide range of optimization problems. In this degree project, the network optimization problem has been reformulated and solved in an evolved way. A feasible evolutionary framework has been designed and implemented to train neural networks in supervised learning scenarios. LÄS MER

 3. 3. Novelty Search och krav inom evolutionära algoritmer : En jämförelse av FINS och PMOEA för att generera dungeon nivåer med krav

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Bergström; [2019]
  Nyckelord :Feasible Infeasible Novelty Search; Pareto-based Multi-objective Evolutionary Algorithm; Evolutionära algoritmer; Krav; Novelty Search;

  Sammanfattning : Evolutionära algoritmer har visat sig vara effektiva för att utveckla spelnivåer. Dock finns fortfarande ett behov av nivåer som både uppfyller de krav som spelen har, samt att nivåerna som skapas ska vara så olika som möjligt för att uppmuntra upprepade spelomgångar. För att åstadkomma detta kan man använda Novelty Search. LÄS MER

 4. 4. Evolving Chemical Reaction Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elisabeth Degrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One goal of synthetic biology is to implement useful functions with biochemical reactions, either by reprogramming living cells or programming artificial vesicles. In this perspective, we consider Chemical Reaction Networks (CRNs) as a programming language. LÄS MER

 5. 5. A comparison of differential evolution and a genetic algorithm applied to the longest path problem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Hamilton; Jacob Nyman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genetic algorithms and differential evolution are two well-established types of generic algorithms that can be applied to a great numberof optimization problems. Both are subgroups of evolutionary algorithms that are inspired by nature, with many practical implementations in for instance research and the industry. LÄS MER